DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH, QUY TRÌNH ĐIỀU HÀNH GIAO DỊCH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, KHÁCH HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

09/12/2022
DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH, QUY TRÌNH ĐIỀU HÀNH GIAO DỊCH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, KHÁCH HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH, QUY TRÌNH ĐIỀU HÀNH GIAO DỊCH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, KHÁCH HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP NĂM 2022

STT

Quy trình/ Quyết định

1

QĐ 278. Quy chế làm việc TTKSBT 2022

2

QĐ 277.Quy trinh tiep cong dan 2022

3

QĐ 269.Quy chế chi tiêu nội bộ 2022_CDCKH

4

QĐ 267.Quy định xếp loại ABC 2022_CDCKH

5

QĐ 199. Quy chế hoạt động BCĐ CCHC 2022_CDC

ĐK QĐ 199.QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CCHC 2022_)CDC

6

QĐ 189. Quy trình thực hiện dịch vụ 9.2022_CDC

7

QĐ 260.Quy chế quản lý tài sản 10.2022_CDCKH

8

QĐ 257. Quy trình ISO Xét nghiệm _CDCKH

ĐK QĐ 257.Quy trình ISO XN_CDCKH

XN 01-Quy trình KIiểm soát tài liệu

XN 3-Quy trinh dịch vụ K. hàng và giải quyết phàn nàn

XN 4-Quy trình đánh giá nội bộ

XN 05-Quy trình khắc phục phòng ngừa

XN 6-Quy trình STCL-KXN

XN 07-Quy trình Xem xét Lãnh đạo

XN 8-Quy trình kiểm soát thử nghiệm

XN 9-Quy trình quản lý

XN 10.Quy trinh Giai quyết phàn nàn _XNCDCKH

XN 11-Quy trình quản lý nhân sự

XN 12-Quy trình quản lý

XN13.Quy trình nhận lấy mẫu

XN 14-Quy trình đảm bảo chất lượng

XN 15-Quy trình pp thử

XN 16-Quy trình đánh giá ước lượng

XN 18-Quy trình Quản Lý

9

QĐ 264.Quy trình XN SAR COV_2

ĐK 264.Quy trình đảmbảo chất lượng 10.2022_CDCKH

DK 264.Quy trình định tính PCR 4_

DK 264. Quy trình kiểm soát hồ sơ 10.2022_CDCKH

DK 264. Quy trình gộp mẫu 3

02/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

98/2021/NĐ-CP

Quản lý trang thiết bị y tế

20/2021/TT-BYT

Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

7937/VPCP-QHQT

V/v áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế

285/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

1265/HD-BCĐ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ

38/TB-UBND

Kết luận của UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

48/TB-UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/02/2022

38/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

509/UBND-KGVX

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂN DẦN 2022

1242/QĐ-BYT

Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19

1341/QĐ-BYT

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19

1265/BYT-DP

Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

775/QĐ-BYT

Về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19

1265/BYT-DP

Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

906/SYT-NVYD

TĂNG CƯỜNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

694/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 17h ngày 15/02/2022

670/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 14/02/2022

348/KSBT-TCHC

Cập nhật thông tin người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

257/QĐ-KSBT

Về việc ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/ IEC 17025: 2017

162/QĐ-KSBT

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

199/QĐ-KSBT

Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

219/QĐ-KSBT

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Bản tin Giáo dục sức khỏe

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập105
  • Hôm nay705
  • Tháng hiện tại106130
  • Năm hiện tại1263998
  • Tổng lượt truy cập5707945
  • Xem tiếp >>
Phòng chống bệnh Tay chân miệng
Liên kết website